Izdvajamo

Alfa Plam Peć na pelet za etažno grejanje “Dino”


Adm. zabrana na 10 meseci: 247645,00 RSD
Gotovinsko plaćanje: 185733,75 RSD
Cena / kg:
Opis
-Livena vrata ložišta, bolja zaptivenost komore u odnosu na čelična.
-Ručica vrata ložišta otvara se specijalnim ključem, dodatna mera bezbednosti za decu i nestručna lica za rukovanje peći.
-Konstrukcija ložišta je iz dva dela, omogućava bolje sagorevanje peleta i usmeravanje plamena prema grejnim površinama kotla.
-Cev za doziranje peleta u ložište peći prolazi kroz vodeni stub kotla - smanjeno zagrevanje peleta u kućištu puža.
-Dihtovanje poklopca rezervoara, potpuna kotrola ulaza vazduha u komoru za sagorevanje.
-Termička izolacija spoljnih površina kotla - smanjena snaga koja se odaje  u prostoriji zračenjem peći a povećana snaga predata vodi.
-Sigurnosni presostat, meri potpritisak u komori za sagorevanje.
-Motor dimnih gasova sa većim kapacitetom protoka (197m3/h)
-Elektronika sa meračem protoka vazduha, potpuno kontrolisan proces sagorevanja goriva  i prilagodljiv za vreme rada peći prema kvalitetu peleta i dimnjaka.
-Za ostvarivanje  kontrolisanog procesa sagorevanja ugrađeni su novi delovi :
1.Sonda za merenje temperature u komori,
2.Sonda za merenje protoka vazduha za sagorevanje,
3.Regulacioni presostat,
-Dodatni motor za ubacivanje vazduha za sagorevanje
-Parameti koji regulišu rad peći su  promenljivi (nisu fiksnih vrednosti kao kod stare elektronike) i u zavisnosti od kvaliteta sagorevanja odnosno kvaliteta peleta ili dimnjaka, automatski se prilagođavaju u cilju što efikasnijieg rada peći.
-Peć DINO ima klasu energetske efikasnosti V.

Kategorije