Izdvajamo

Alfa Plam Peć na pelet “Amelia”


Adm. zabrana na 10 meseci: 133345,00 RSD
Gotovinsko plaćanje: 100008,75 RSD
Cena / kg:
Opis
-Livena vrata ložišta, bolja zaptivenost komore u odnosu na čelična.
-Ručica vrata ložišta otvara se specijalnim ključem, dodatna mera bezbednosti za decu i nestručna lica za rukovanje peći.
-Povećana grejna površina komore (dodati su Al-rebrasti profili na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani komore), smanjena temperatura dimnih gasova a povećana energetska efikasnost peći.
-Dihtovanje poklopca rezervoara, potpuna kontrola ulaza vazduha u komoru za sagorevanje.
-Sigurnosni presostat, meri potpritisak u komori za sagorevanje.
-Elektronika sa meračem protoko vazduha, potpuno kontrolisan proces sagorevanja goriva  i prilagodljiv za vreme rada peći prema kvalitetu peleta i dimnjaka.
-Za ostvarivanje kontrolisanog procesa sagorevanja ugrađeni su novi delovi:
1.Sonda za merenje temperature u komori,
2.Sonda za merenje protoka vazduha za sagorevanje,
-Parametri koji regulišu rad peći su promenljivi (nisu fiksnih vrednosti kao kod stare elektronike) i u zavisnosti od kvaliteta sagorevanja odnosno kvaliteta peleta ili dimnjaka oni se automatski prilagođavaju u cilju što efikasnijieg rada peći.

 

Kategorije