Izdvajamo

ALFA VULKAN


Adm. zabrana na 10 meseci: 19680,00 RSD
Gotovinsko plaćanje: 14760,00 RSD
Cena / kg:
Opis
-livena plotna
-ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorevanja
-regulator primarnog vazduha na vratima pepeljare
-regulator sekundarnog vazduha na vratima ložišta
-dovod sekundarnog vazduha omogućava čišćenje stakla na vratima ložišta i čistije sagorevanje, odnosno dogorevanje prethodnih nepotpunih produkata sagorevanja
-specijalni ključ za otvaranje vrata ložišta
-visoki stepen iskorišćenja 85 %

Kategorije